Provozovatel internetového obchodu:

Stacknastack s.r.o.

Sídlo: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5

Korespondenční a doručovací adresa:

Email pro komunikaci: original@detektorgear.cz
IČO: 141 99 513


Všechny ceny jsou aktuální a konečné! Provozovatel není plátce DPH.


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A VSTUPENEK
2.a/ Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Předmětem smlouvy je pouze zboží či vstupenky uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

2.b/ VSTUPENKY
Rozšíření bodu 2.a/
1. Vstupenky dodané Provozovatelem jsou a zůstávají vlastnictvím Pořadatele a jsou doručovány Provozovatelem Zákazníkovi za podmínek, že bez předchozího písemného souhlasu od Pořadatele anebo Provozovatele, není Zákazník nikdy oprávněn:
a) přeprodávat Vstupenky třetím stranám nebo distribuovat Vstupenky jakýmkoliv jiným způsobem, přímo nebo nepřímo, třetím stranám,
b) nabízet Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv způsobem nebo zmiňovat Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv jiným způsobem.

2. Nastane-li situace popsaná v bodě 1.a) nebo 1.b), Provozovatel anebo Pořadatel jsou oprávněni prohlásit Vstupenky za neplatné; držitelé těchto Vstupenek nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

3. Vstup bude umožněn pouze držiteli Vstupenky, který předloží Vstupenku u vchodu na Akci jako první.

4. Provozovatel anebo Pořadatel si vyhrazují právo na určení počtu vstupenek určených k rezervaci. Jakékoliv rezervace Vstupenek překračující tento limit budou upraveny/zrušeny.

5. Cena za Vstupenku může být vyšší nebo nižší než je cena uvedená Pořadatelem na Vstupenkách, jelikož mohou vzniknout dodatečné poplatky či akční nabídky, např. za rezervační náklady, platební metody anebo náklady na doručení nebo v případě nižší ceny např. marketingová akce.

6. Provozovatel vyvine veškerou snahu k tomu, aby zaslal Vstupenky Zákazníkovi do 10 dnů od přijetí platby v plné výši. Neobdrží-li Zákazník Vstupenky do 10 dnů od zaplacení, musí kontaktovat Provozovatele písemně (dopisem nebo e-mailem). Po uplynutí výše uvedené lhůty předpokládá Provozovatel, že Zákazník Vstupenky v pořádku obdržel.

7. Po obdržení objednaných vstupenek je Zákazník povinen zkontrolovat obsah zásilky. Jedná-li se o chybu v zásilce, např. chybně vytištěné vstupenky (špatná cena/místa, špatná Akce), obdrží Zákazník na základě prvního písemného požadavku novou zásilku za podmínek, že Zákazník vrátil své původní vstupenky Provozovateli. Zákazníkem předaný požadavek by měl obsahovat veškeré detaily a důvody pro vrácení vstupenek. Pokud Zákazník neinformuje Provozovatele písemně do 7 dnů před Akcí, může se Provozovatel rozhodnout Vstupenky nevyměnit.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata nejpozději do následujícího pracovního dne. Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. O odeslání objednávky a jakýchkoli jiných změnách Vás budeme taktéž informovat e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Sledujte prosím aktualizace objednávek poslaných na Váš email.

4) ZPŮSOBY PLATBY A DOPRAVY
a) Dobírka (Zásilkovna) – Zboží i vstupenky zasíláme službou Zásilkovna. Poštovné a balné je jednotné 129,- Kč.
c) Dobírka na Slovensko (Zásilkovna) – Zboží i vstupenky zasíláme službou Zásilkovna. Poštovné a balné je jednotné 149,- Kč. Platí se při převzetí zboží od dopravce.
d) Platba přes platební bránu(Pays.vz) – Zboží i vstupenky zasíláme službou Zásilkovna. Poštovné a balné je jednotné 99,- Kč. Platí se online při potvrzení objednávky.

5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je 5-15 dnů, není-li uvedeno jinak.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Stačí nás informovat emailem a poté zaslat zboží doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7) VRÁCENÍ OBJEDNÁVKY
V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží. – kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží či vstupenek – zboží či vstupenky, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být v původním obalu (včetně etiket a visaček), nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálem dokladu o koupi! – náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník – peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží – v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží či vstupenky po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady, poškození či jiné nesrovnalosti. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady!
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci (např. e-mailem či písemně)
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši korespondenční adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Reklamace a jejich vyřizování se řídí dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.